Text

Nettsideinnhold – hvor skal du starte?


Teksten på nettsiden er avgjørende for å lykkes på internett. Det er viktig å tenke hva som er formålet og hensikten med nettsiden før du begynner å jobbe med innholdet, for så å få et strukturert og oversiktlig nettsted. Hver side bør oppfordre kunden til å lese videre. Bilder er en vesentlig del av innholdet. Gode bilder fanger oppmerksomheten, og kan bygge opp under budskapet på nettsiden.

Image
Editapverktøyet
Text

1. Planlegg strukturen på nettstedet


Menyen har stor betydning for nettstedet ditt. Det skal være enkelt for kunden å finne frem til det de ønsker å se og lese om. Planlegg derfor strukturen nøye. Et nettsted deles ofte inn i en hovedmeny med mulighet for flere undermenyer.

Eksempel på et nettstedskart:

Forside
Introduksjon, lede kunden videre i riktig retning.

 

Tjenester/Produkter

Beskrivelse av hva du gjør og tilbyr.

 

Tjeneste/produkt
Mer detaljert informasjon.

 

Tjeneste/produkt
Mer detaljert informasjon.

 

Referanser
Bilder av utførte prosjekter, uttalelser fra kunder osv.

 

Om oss
Informasjon om bedriften.

 

Nyheter
Hva skjer i bedriften?

 

Kontakt
Adresse, telefon og kontaktskjema.

 

2. Bestem nøkkelord/nøkkelfraser


Hensikten bak et nettsted er å bli synlig på nett. Å være synlig betyr å få treff i søkemotorene når noen søker etter nøkkelord. Nøkkelord, eller søkeord, må være basert på de ordene dine kunder/besøkende benytter seg av. Skriver du en tekst som ikke inneholder ord målgruppen bruker, vil du heller ikke få treff på siden.

Begynn med å bestemme hvilke søkeord du tror dine kunder vil bruke. Det kan være hensiktsmessig å bruke litt tid på å finne de riktige ordene, da det er liten verdi i å bygge opp nettstedet rundt ord det ikke blir søkt etter. Eksempel på en nøkkelfrase: ”Hudpleie i Trondheim”.

Hver side (menypunkt) bør optimaliseres i forhold til et enkelt nøkkelord eller nøkkelfrase. Det er en fordel at det kun er ett nøkkelord per side for å optimalisere i forhold til søkemotorer som Google. 

Text

3. Skriv innhold


Forside

Brukere ønsker som oftest ikke å lese mye på forsiden av en nettside. De bør se klart og tydelig hvor de skal klikke for å finne mer om den informasjonen de søker. Forsiden benytter man som en introduksjon til resten av nettstedet, med en kort tekst om hva bedriften driver med, hva som gjør dere unike og tydelige henvisninger videre til undersider.


Tjenester/produkter hovedside

Formålet med siden er å gi brukerne et inntrykk av hvilke tjenester, produkter og kompetanse bedriften innehar. For å lese mer inngående om de forskjellige tjenestene eller produktene henviser man brukeren videre på undersider.


Tjenester/produkter underside

Denne siden vil bli lest av de som virkelig er interessert og bør inneholde informasjon som er viktig å formidle til kunden og besvare evt. spørsmål som kunden kan ha. Siden bør overbevise kunden om at du er det riktige valget, samt oppfordre kunden til å ta kontakt.


Referanser

Her bør du vise en god oversikt over dine beste prosjekter eller tjenester med bilder. Det er ikke nødvendigvis en fordel med veldig mange referanser, så plukk ut de 3-5 beste. Inkluder gjerne kundeuttalelser.


Om oss

En generell side med bakgrunnsinformasjon om bedriften, erfaring, ekspertise og kompetanse. Har man spesielle godkjenninger og lignende, så er det naturlig å legge inn godkjenningsmerker her.


Ansatte

Mange liker å lese litt om personene bak en bedrift, samt å få et bilde på personen de ønsker å kontakte eller har kontakt med. Inkluder derfor gjerne et bilde av den enkelte ansatte, eller et gruppebilde. Hver medarbeider bør ha navn, stilling og kontaktinfo.


Nyheter

Under nyheter har du mulighet til å holde den besøkende oppdatert på hva som skjer i bedriften og rundt relevante temaer. Nyheter bør oppdateres minst en gang i måneden, jo mer oppdatert innhold, jo bedre, både for de besøkende og søkemotorene.


Kontakt

Navn, adresse, telefonnummer, e-post osv. Et kontaktskjema senker terskelen for å ta kontakt. Man kan oppfordre kunden til å oppgi informasjon som vil være relevant for bedriften i forhold til å gi et godt svar.

Text

Tips for å få en lønnsom nettside:

Text

Bilder


  • Bruk tid på bilder. Finn eller ta gode bilder. Gode bilder fanger oppmerksomhet, nysgjerrighet og kan støtte opp under budskapet på nettsidene dine. Husk copyright (se Lov om opphavsrett til åndsverk).
  • Bruk JPG-format, og ikke GIF på fotografier. JPG støtter 16,7 millioner farger, mens GIF har maksimalt 256. Tegninger fungerer derimot best med GIF.

Design


  • Ha et enkelt, men profesjonelt webdesign. Designet på hjemmesiden burde til en viss grad gjenspeile hva du driver med, være likt på alle sider, samt gjenspeile design i logo og eventuelt annet markedsmateriell. Vi hjelper deg gjerne med dette. 
Text

Tekst


  • Introduksjon på forsiden. Fortell kort om hva din bedrift driver med, og hva som gjør dere unike, som en kort introduksjon på forsiden. På den måten er det raskt og enkelt for potensielle kunder å bli kjent med bedriften. Det viktigste på nettsiden må være lett synlig på forsiden med gode call-to-actions.
  • Gode og korte setninger. Formuler setningene slik at budskapet kommer klart frem, og prøv å begrense lengden slik at folk tar seg tid til å lese. Forsøk å formulere tekster som selger og vil fenge målgruppen din.
  • Ikke ha utdatert innhold. Jo mer oppdatert og nytt innhold, jo bedre. Har du ikke mulighet til å oppdatere siden så ofte, kan det være greit å formulere tekst slik at den kan leve lenge.
  • Ha kontaktinformasjon synlig. Ha kontaktinformasjonen godt synlig på siden.
  • Beskrivende menypunkter. Navnene på menypunktene burde beskrive innholdet på sidene.
  • Bruk samme formatering på alle sider. Med det mener vi skrifttype, farge og størrelse. Hvis ikke kan det fort se rotete og uprofesjonelt ut.
Text

 

 

Text

 

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon